Inštitut za energetiko - Energis
Vaš partner na področju raziskav v energetiki in okolja

Pozdravljeni

Dejavnost Inštituta za energetiko - Energis je usmerjena na področja okolja in energetike. Tako že vrsto let pripravljamo energetsko bilanco Mestne občine Ljubljana. Pripravili smo tudi karte geolociranih emisij SO2, NOx in TD za Zasavsko regijo ter dinamično simuliranje premikov emisij na tipičen dan v letu, z namenom analize podnebnih vplivov ter topografije na koncentracijo polutantov na specifični lokaciji.

V zadnjem času smo se usmerili predvsem v analizo okoljskih učinkovitosti regij, občin in podjetij. Del teh usmeritev so nova delovna področja, npr. priprava kart emisij za izvedbo analize potrebnih ukrepov na področju emisij polutantov v zrak, simulacija spreminjanja koncentracij polutantov v ozračju. Naše delo je v zadnjem času povezano tudi s spremljanjem aktivnosti na področju projektnih aktivnosti, ki izvirajo iz prožnih mehanizmov Kjotskega protokola ter pripravo dokumentacije za skupne naložbe (CDM in JI), ki sta poleg trgovanja z emisijami ključna mehanizma za obvladovanje emisij toplogrednih plinov v območju zastavljenih ciljev, katere so si zadale določene razvite države, tudi Slovenija.

Energetska bilanca Mestne občine Ljubljana ter ocena emisij škodljivih snovi

Inštitut za energetiko Energis izvaja modeliranje meterološkega stanja atmosfere, ob upoštevanju lokalne topografije in vremenskih pogojev, s kompleksnim eulerskim nehidrostatičnim modelom WRF (Weather Research and Forecasting model). Izhodna polja modela WRF (3D vetrovno polje, turbulentnost) pa nam predstavljajo vhod v Lagrange model FLEXPART, s katerim modeliramo advekcijo in disperzijo onesnaževal iz virov onesnaženja. Modelsko orodje je primerno za analizo rednega obratovanja naprave na lokalno, regionalno oziroma nacionalno okolje, kot tudi za simulacijo in analizo vpliva izrednih dogodkov, kot na primer izpada filtrov naprave, na okolje.

 

Želite, da vas pokličemo?

 
 
Spletna aplikacija: Energetska bilanca Mestne občine Ljubljana ter ocena emisij škodljivih snovi