Inštitut za energetiko - Energis
Vaš partner na področju raziskav v energetiki in okolja

Geoinformacijska baza okoljskih podatkov

Okoljski podatki
Osnova geoinformacijske baze so okoljski podatki, ki jih lokacijsko vežemo na določeno točko, linijo ali prostor, pri čemer kot osnovo uporabimo geografsko karto obravnavanega področja (orto-foto posnetke območja).

Podatke npr. o črnih odlagališčih odpadkov, gnojne jame, vodovarstveni pasovi, ipd., pridobivamo s strani različnih virov, npr. ministrstev, občinskih zavodov in ostalih javnih in privatnih podjetij.

Prikaz podatkov
Zbrane podatke prikažemo v obliki posameznih plasti v programu ArcView. Ta nam omogoča prikazovanje le izbranih plasti podatkov ter tako prikaz želenih informacij.

gis - pregled podatkov
Primer prikaza okoljskih podatkov na geoinformacijski osnovi

 

Želite, da vas pokličemo?