Inštitut za energetiko - Energis
Vaš partner na področju raziskav v energetiki in okolja

Ocena emisij plinov - MOL

Projekt MOL | Energetska bilanca MOL | Ocena emisij MOL |

V sklopu projekta pripravljamo tudi oceno letnih količin emisij plinov. V nadaljevanju so na voljo ocene emisij za pline, katerih količine ocenjujemo.

Poročilo za leto 2004

Emisije CO2

Emisije SO2

Emisije NOx

Emisije N2O

Emisije CH4

Emisije nmVOC

Emisije trdnih delcev

Količine deponiranega pepela


TABELARIČNI IN GRAFIČNI PRIKAZ OCEN EMISIJ

TABELARIČNI PRIKAZ OCEN EMISIJ PLINOV ZA DALJŠE OBDOBJE

GRAFIČNI PRIKAZ OCEN EMISIJ ZA DALJŠE OBDOBJE

 

Želite, da vas pokličemo?