Inštitut za energetiko - Energis
Vaš partner na področju raziskav v energetiki in okolja

Energetska bilanca MOL

Projekt MOL | Energetska bilanca MOL | Ocena emisij MOL |

Vsako leto v okviru projekta pripravljamo energetsko bilanco Mestne občine Ljubljana. Analiza obsega

Na vpogled je na voljo zadnje poročilo razdeljeno na poglavja.

Uvod

Vsebina

Povzetek energetske bilance

Energetska bilanca po energentih

Zaključek


TABELARIČNI IN GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV ENERGETSKE BILANCE

TABELARIČNI PRIKAZ REZULTATOV ENERGETSKE BILANCE ZA DALJŠE OBDOBJE

GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV ENERGETSKE BILANCE ZA DALJŠE OBDOBJE

 

Želite, da vas pokličemo?